Asbestinventaris Vlaanderen

Asbestattest

Sedert 23 november 2022 is het asbestattest verplicht wanneer je een gebouw verkoopt met een bouwjaar van VOOR 2001. Voor de inventarisatie moet je beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige.

Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Bron afbeelding: asbestinfo Vlaanderen

Onze asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling en eventuele staalnames.

Onze asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit door het raadplegen van relevante, bruikbare documenten en vooral het uitvoeren van een standaard (niet-destructieve) inspectie ter plaatse. De asbestdeskundige moet hiervoor geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Het kan zijn dat er lokaal, kleine beschadigingen aangebracht worden om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  Alhoewel het niet verplicht is proberen we dit zo esthetisch mogelijk te herstellen.

De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever.

Hoe?

Tijdens de inspectie inventariseert onze asbestdeskundige op die manier de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. De deskundige geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe in afwachting hiervan het risico beheerd kan worden en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

U kan vrijwillig  een aanvullende destructieve asbestinventarisatie laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken . Worden de werken uitgevoerd door een aannemer met werknemers dan moet die dat vanuit zijn werkgeversplicht laten opmaken.

Verplicht?

Ja, sedert 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of de notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in de onderhandse verkoopsovereenkomst en uiteindelijk in de notariële akte.

Zorg er voor dat u reeds bij het uitbrengen van een bod voor een woning vraagt naar het asbestverslag zo komt u voor geen verrassingen te staan.

Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders als een asbestattest beschikbaar is.

Waarom?

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Is jouw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden. Dankzij dit attest kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

Veilig renoveren

Ben je van plan om renovatiewerken uit te voeren? Dan kan dit asbestattest handig zijn als startbasis. Voorafgaand aan renovatiewerken heb je een (beperkt) aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen. Ook aannemers die over een asbestinventaris moeten beschikken, gaan op deze manier te werk.

Toekomst

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.
×